Πιστόλια Βαφής Devilbiss Εκτύπωση E-mail

Devilbiss GTI Pro

Αυτό το πιστόλι ψεκασμού GTi Pro είναι ένα πιστόλι επαγγελματικής ποιότητας σχεδιασμένο τόσο με τεχνολογία υψηλού όγκου και χαμηλήςπίεσης (High Volume, Low Pressure, HVLP) όσο και τη συμβατή κατά EPA τεχνολογία Trans-Tech®. Το πιστόλι ασταρώματος PRi PRO χρησιμοποιεί μόνο τεχνολογία Trans-Tech®. Η τεχνολογία HVLP μειώνει τον υπερβολικό ψεκασμό και περιορίζει την πίεση του καπακιού αέρα στα 0,7 bar (10 psi). Η τεχνολογία Trans-Tech® συμμορφούται κατά EPA, επιτυγχάνοντας βαθμό απόδοσης μεταφοράς άνω του 65%.

gtipro

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα πιστόλια αυτά είναι κατάλληλα για χρήση με υλικά επικάλυψης με βάση τόσο το νερό όσο και διάφορους διαλύτες. Τα πιστόλια αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση με ισχυρά διαβρωτικά ή/και αποξεστικά υλικά και, εάν χρησιμοποιηθούν με τέτοια υλικά, θα πρέπει να αναμένονται αυξημένες ανάγκες καθαρισμού ή/και αντικατάστασης εξαρτημάτων. Αν ανακύψει οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά την καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου υλικού, απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της DeVilbiss στην περιοχή σας ή απ' ευθείας στην DeVilbiss.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστόλι αυτό δεν προορίζεται για χρήση με διαλύτες από αλογονωμένους υδρογονάνθρακες ή υγρά καθαρισμού όπως π.χ. το 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο ή το μεθυλοχλωρίδιο. Οι διαλύτες αυτοί αντιδρούν με τα αλουμινένια εξαρτήματα που υπάρχουν σε αυτό το πιστόλι και το καπάκι του. Η αντίδραση αυτή μπορεί να είναι βίαιη και να προκαλέσει έκρηξη του εξοπλισμού.

gtipro1

gtipro2

Επίσης μπορείτε να δείτε συμβουλές σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του Πιστολιού, καθώς και οδηγίες για αντικατάσταση εξαρτημάτων και συντήρηση