(+30) 22210 29287

Το δίκτυο των συνεργατών αποτελείτε από δυο κατηγορίες .

Α.  Αποκλειστικοί εμπορικοί συνεργάτες ( dealers )

B.  Αποκλειστικοί συνεργάτες φανοβαφείς .

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των δύο κατηγοριών είναι η ποιότητα , η έντονη γεωγραφική διασπορά και η δημιουργία συστήματος παροχών στον συνεργάτη .

Ο σκοπός και ο στόχος του δικτύου είναι οι πελάτες να απολαμβάνουν τις πιο αξιόπιστες και εξελιγμένες λύσεις στο σύνολο των αναγκών τους πάντα μέσα από υπηρεσίες υψηλού επιπέδου .

Παροχές του συστήματος προς τον  συνεργάτη .

 • Ασφάλεια
 • Ταχύτητα ευελιξίας
 • Αμεσότητα
 • Καινοτομία
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Ευέλικτη , προνομιακή τιμολογιακή πολιτική
 • Καταξιωμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και πιστότητας
 • Εμπορική υποστήριξη
 • Οργανωτικό σχεδιασμό που βλέπει τις ανάγκες μιας επιχείρησης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • Κεντρικό σχεδιασμό επικοινωνίας ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες προβολής του κάθε συνεργάτη
 • Αποτελεσματικότητα , αποδοτικότητα  ( αναβάθμιση της κερδοφορίας )
 • Ελαχιστοποίηση κόστους

 

 

Γ. Συνεργαζόμενοι φανοβαφείς